title

บริการการตลาดออนไลน์

ในยุคที่อินเตอร์เน็ทเสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 ในการใช้ชีวิตประจำวัน สื่อดิจิตัลเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารและการทำการตลาดของบริษัทและองค์กรต่างๆ เทรวี่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการสื่อสารและการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิตัล ตั้งแต่การออกแบบเว็บไซต์และสร้างเว็บไซต์ SEO การผลิตสื่อวีดีโอ และการสร้างและบริหารช่องทางการสื่อสารในโลกโซเชียล มีเดีย

 

เราให้คำปรึกษาบริษัทและแบรนด์ในการใช้ประโยชน์ของช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ผ่านกลยุทธ์สื่อสารการตลาดดิจิตัล และการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเข้าถึงสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ทีมงานของเรามีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ทั้งบนแพลตฟอร์ม WordPress และ Joomla บริการที่ครบวงจรของเทรวี่ มัลติมีเดีย กรุ๊ป เริ่มต้นจากการให้คำปรึกษา วางกลยุทธ์ ออกแบบ จัดทำเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปจนถึงการสร้างเว็บไซต์ที่สวยงามและเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพขององค์กรท่าน

 

นอกเหนือจากการออกแบบและสร้างเว็บไซต์แล้ว เรายังให้บริการการตลาดออนไลน์ SEO การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย อีกด้วย

 

ช่องทางออนไลน์ถือว่ามีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการทำการสื่อสารและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

บริการการตลาดออนไลน์ประเภทต่างๆ :

 

 • บริหารช่องทางสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย (สร้างเพจ ดูแลเพจ)
 • สร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • สร้างเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • วีดีโอแนะนำบริษัท
 • การตลาดทางอีเมล์
 • ตรวจสอบการพูดถึงแบรนด์ในโลกออนไลน์
 • โฆษณาออนไลน์
 • ปรับแต่งรูป
 • วีดีโอแนะนำสินค้าและบริการต่างๆ
 • SEO
 • ออกแบบเว็บไซต์และสร้างเว็บไซต์
 • วิเคราะห์เว็บไซต์